تبلیغات
دلداده - حاضر جواب ...!
تاریخ : سه شنبه 21 خرداد 1392 | 12:39 ب.ظ | نویسنده : " دلداده "

تومسیردانشگاه به چندتادختردانشجوگفتم واسه گله تون چوپون نمیخواین؟ یکیشون برگشته میگه چوپون داریم

سگ گله میخوایم!! حاضرجوابیش تو حلقم.

هیچی دیگه برم توعمود محوشم کسی پیدام نکنه میگن برهوتیه براخودش!!
طبقه بندی: SMS، شادوخنده دار،