تبلیغات
دلداده - دلمـ گرفتهـ (نفرینـ بر عشقـــ)
تاریخ : سه شنبه 6 فروردین 1392 | 06:57 ب.ظ | نویسنده : " دلداده "

برای نمایش بزرگترین اندازه كلیك كنید


هر روز…

 

  این عشق یکطرفه را طی میکنم…

 

 یکبار هم تو گامی بدین سو بردار…

 

 نترس…!

 

 جریمه اش با من!


 


گــوشهـایـــم را مــی گیـــرم
 

چـشـم هــایــم را مــی بـنــدم


زبـانــم را گـاز مـی گیـــرم


ولــی حریـــف افکـــارم نـمـــی شــوم

 

دلتنـگـــــــــم !!!


LARGE_nightmelody-com-0283.jpg

بــی معــرفت !

 

 دارمــ در دریــای اشــکـ هایــمـ

 

  غــرق مـی شومــ ...

 

بــر نمیگــردی ؟

 

 میــترسم خــاطــراتـت را فـ ـراموش کــنم ...!
بـﮧ یـآدگـآر سـآعـتـﮯ بَـر دسـﭞ اﭞ بـسـتـﮧ امـ . . .

 

 ڪـﮧ یـادﭞ نـرود !

 

چـقـدر زمـآن بـآیـد بـگـذرد . .،

 

 تـآ یـڪـﮯ مـثـلِ مـن . . .

 

 دوبـآره عـآشـقِ یـڪـﮯ مـثـلِ تـو شـود . . ............................................


غیــــــرت دارمــــــــ

 

 روی خــــــــــــــاطراتمانـ !!!

 

بـــرای هـــر كســــی تعــــــریفشان نمــــیكنمـــــ...

 

 تــــــــــــو فقـــــط مــــــــرد بــــــاش

 

 و

 

 انـــــــكارشـــــان نكـــــــن...


 
 تنهایم ... 


 اما دلتنگ آغوشی نیستم ...  


خسته ام ...


   ولی به تکیه گاهی نمی اندیشم ...


   چشمهایم تر هستند و قرمز ...  


 ولی رازی ندارم ...   


  چون مدت هاست ...  


  دیگر کسی را "خیلی" دوست ندارم     071ccywy28g0p6enpoh.jpg


بـایـد کـسـی را پـیـدا کـنـم


  کـه دوسـتـم داشـتـه بـاشـد (!)


 آنـقـدر کـه یـکـی از ایـن شـب هـای لـعـنـتـی

 
  آغـوشـش را بـرای مـن و یـک دنـیـا خـسـتـگـی اَم بـگـشـایـد...

 
  هـیـچ نـگـویـد!     هـیـچ نـپـرسـد... 


  فـقـط مـرا در آغـوش بـگـیـرد...

بـعـد هـمـانـجـا بـمـیـرم..

9u6n5bxt0z5kt49br1.jpg

جـــدایــی مــان ؛

 

هیــچ یکـــ از تشــریفــاتــــ آشــنایمــانــــ را نــداشتـــ

 

فقــط تــو رفـــتــی

 

و منــــ ســعیــــ کـــردمـــ

 

 ســـ ــنگــــ دل بــاشـــمــــ


طبقه بندی: جملات کوتاه عاشقانه، عاشقانه، شعر،