تبلیغات
دلداده - بی ترانه بی بهانه...!!
تاریخ : جمعه 28 مهر 1391 | 10:18 ب.ظ | نویسنده : " دلداده "


میخوردبر بام خانه...

خانه ام كو؟خانه ات كو؟

آن دل دیوانه ات كو؟؟؟

.....روزهای كودكی كو؟

فصل خوب سادگی كو؟

یادت آید روز باران

گردش یك روزدیرین؟

پس چه شددیگر"كجارفت؟

خاطرات خوب وشیرین...

درپس آن كوی بن بست

دردل تو"آرزوهست؟

كودك خوشحال دیروز

غرق در غم های امروز...

یادباران رفته ازیاد...

آرزوهارفته برباد...

بازباران"بازباران

میخورد بربام خانه

بی ترانه بی بهانه

شایدم " گم كرده باشه....
طبقه بندی: جملات کوتاه عاشقانه، عاشقانه، شعر،