تبلیغات
دلداده - عاشقانه ها...!!!
تاریخ : جمعه 28 مهر 1391 | 10:07 ب.ظ | نویسنده : " دلداده "
.بــرخی آدمها به یــک دلیل از مــسیر زنــدگی مــا می گــذرند:


بـه مــا درسهایی بــیامــوزند کــه اگــر "می مــاندند" هــرگز یــاد نــمی گــرفتیم.


عمیق ترین درد زندگی

دل بستن به کسی است که هرگز به او نمی رسی.


روزهـــآیے ڪـﮧ مے ـدیــدَمــت نـَفـَســمـ میــگـــِرفــت

حــآلــآ ڪـﮧ  نـیـســتـے دِلــَمـ مے ــگــیرَد

بـَـرگـَـرد ،

تـَــحَـمُــل اولــے آسـآטּ تـَـر اســت ... !!


نمی خواهم خاطره ی فردایم شوی!

امروز من باش

حتی لحظه ای……!
طبقه بندی: جملات کوتاه عاشقانه، عاشقانه، شعر،